Решавање проблема квалитетног снабдевања електричном енергијом града Ваљева и ваљевских села је била тема састанка који је одржан на иницијативу градоначелника града Ваљева Лазара Гојковића, заменика градоначелника Немање Петровића, у присуству регионалног координатора ЕДС-а Јовице Јевтић, директорке ЕД Ваљево Наде Васиљевић и представника месних заједница.

Јовица Јевтић, координатор регионалног дистрибутивног подручја Краљево упознао је градоначелника и његов тим са предузетим активностима на трајном решавању проблема грађана на подручју ЕД Ваљева. Предузете су активности на реконструцији и изградњи дистрибутивних објеката који ће омогућити квалитетно снабдевање привреде, проширење привредних капацитета и становништва града Ваљева. Најављен је почетак активности на изградњи будуће ТС 35/10kV  Ваљево 12-Индустријска зона, очекује се потписивање уговора за изградњу ТС 35/10kV Дивчибаре, која ће коначно решити поуздано напајање Дивчибара. Завршена је реконструкција и увођење у систем даљинског управљања ТС 35/10kV Осеченица и ТС 35/10kV Ваљевска Каменица. Сагледано је стање кључних електроенергетских објеката и најављена реконструкција ТС 110/35kV Ваљево 1 и  ТС 35/10kV Ваљево 2.

Саслушани су представници месних заједница и локалне самоуправе око захтева да се уложе средства и додатни напори на реконструкцији нисконапонских мрежа, углавном на територији Ваљевских села. Господин Јевтић је обавестио градоначелника и представнике месних заједница да су започете активности на изградњи нисконапонских мрежа. Тренутно се ради на дистрибутивном подручју Оглађеновац 1 и 3, а у плану је да се направи списак трафо подручја са подигнутим стубовима и да ће до краја године бити реконструисано још двадесет километара мреже ниског напона.

Посебна пажња посвећена је проблемима на далеководним правцима Ваљевска Каменица и Огранак Ставе, као и далеководима за Дивце и Ваљевску Лозницу, Бачевци и Горње Лесковице и села која гравитирају на предметним далеководним правцима.

Координатор Јовица Јевтић представио је пресек стања и активности на енергетским објектима 35 и 10 kV Ваљевска Каменица са свим огранцима 10kV укључујући и Ставе. Напоменуо је да се у решавању оваквог проблема мора имати системски приступ имајући у виду коначна решења што се тиче преносне моћи предметних далековода, измештања траса из неприступачних терена ради боље поузданости и лакшег одржавања, тј неће се радити класична реконструкција по постојећој траси, већ ће се користити напреднија решења и делимично измењене трасе поред пута ради лакшег одржавања. Такав приступ биће примењен и на остале далеководне правце. Овакав приступ захтева паралелно и измену грађевинске дозволе у делу трасе, решавању имовинско правних односа и пројектовање и извођење, што делимично успорава радове, али генерише бенефит за грађане и привреду.

На крају састанка координатор је обишао радове на реконструкцији далековода и поново  подвукао да ће бити испоштовано све што је обећао грађанима на састанку 31.07.2021.

Град Ваљево и села ваљевског краја ће бити енергетски потпуно обезбеђена.

Пресек стања и активности од састанка у општини Ваљево одржаног 30.7.2021. до 10.8.2021.

 На састанку је договорено следеће:

Р.Бр.ОписРокСтатус
1Замена изолације и санација стубова на ДВ 35 kV ТС 110/35kV Ваљево 2-ТС 35/10kV Каменица3.9.2021Далековод 35 kV ушао у реконструкцију. Дат налог (замена и попуњавање напрслина на стубовима). Произведени и преузети изолатори данас (10.08.2021.)
2Раскрес на ДВ 10kV главни правац  Ваљево 11 – Каменица и огранак Ставе3.9.2021Завршен раскрес главног правца са огранком Ставе и прегледан цео далековод.  
3Уградња НН СКС-а на подигнуте стубове (око 30 км СКС-а)  1.12.2021Започети радови у Оглађеновцу 3 и 1. Дужина око 7км. Радови ће бити завршени у августу.
4Преглед и довођење у исправно стање ТС 10/0,4 kV Оглађеновац 3 као примедба представника мештана  1.12.2021Прегледана ТС. Биће доведена у исправно стање у предвиђеном року.
5Разматрање могућности двостраног напајања Драгодол – Станина Река и Горње Црниљево – МиличиницаНије дефинисанСагледане су могуће трасе. Ићи ће се у фазу решавања имовинско-правних односа, геодетских радова и пројектовања. Радови се могу изводи после добијања грађевинске дозволе.
6Одлажу се протести и блокада пута до следећег виђења у Причевићу 3.9.2021.3.9.2021.Мештани су и поред договерених видних активности одржавали протестне шетње супротно договору.

Више од договореног у циљу стабилног напајања и смањења времена прекида

1У току је геодетско снимање и израда КТП-а од ТС Ваљево 11 (Пети Пук) до ТС Каменица ради израде пројекта за извођење. Планирана је потпуна реконструкција (замена дотрајалих стубова, изолатора и пресека проводника-са 35мм2 или 50 на 70мм2). Радиће се наизменично из правца Ваљева и правца Каменице ради што краћих прекида у напајању.
2На деоници од ТС Буковица 5 (Јеремијина кућа) Огранак Ставе. Започета реконструкција деонице Причевић-Ставе. У току су радови на реконструкцији и измештању трасе далековода Бобова – Ставе у дужини од 2,5 км који је у последњих 7 година два пута рушила река Обница. Разматра се измештање трасе поред пута на више деоница пре Причевића и на деоници Причевић-Мајиновић-Ставе из тешко приступачних шума и потока ради лакшег одржавања. Теже приступачне деонице биће измештене или рађене СН СКС-ом. На деоницама где се ради измештање ДВ новом трасом, смањиће се време искључења док трају радови. Потребно је да мештани учествују у решавању имовинско-правних односа на измењеним деоницама.  
3Ради лакше локације квара на чворним местима биће уграђена најсавременија даљински управљива постројења ради бржег проналажења квара и секционисања и смањења времена прекида напајања. Усвојене локације су ТС Ставе и Доња Буковица 5 Јеремијина кућа.
4Уведена у систем даљинског управљања ТС 35/10kV Каменица. Стратешки потез. То ће омогућити брже проналажење квара и смањење времена прекида напајања и комплетно надгледање ТС са свим изводима из диспечерског центра ЕД Ваљево.

Закључак:

Све договорене активности које је преузео регионални координатор биће у складу са договором. Сагледана су најкоректнија решења горе описана која ће омогућити боље снабдевање електричном енергијом, омогућити ширење привредних капацитета и економског напретка и просперитета грађана предметних двадесет села: Рађево село, Златарић, Доња Буковица, Горња Буковица, Беомужевић, Причевић, Стапар, Каменица, Миличиница, Оглађеновац, Осладић, Драгијевица, Врагочаница, Мајиновић, Бобова, Станина Река, Ситарице, Суводање, Тупанци, Балиновић.