На 46. седници Градског већа која је одржана данас, прихваћене су Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Топлана“.
У обе наведене одлуке, наведено је да јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач град Ваљево, коју образује Скупштина града Ваљева.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Огласи ће бити објављени и у дневним новинама „Политика“, као и на интернет страници града Ваљева www.valjevo.org.rs .