Данас је одржана 18. седница Скупштине града Ваљева, на којој је усвојен предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Привредна зона“ – друга измена.
Измене и допуне ПГР – а – друга измена, односе се на проширење граница обухвата Плана генералне регулације „Привредна зона“, за површину од 34,9 ха у КО Попучке, тако да укупна површина ПГР – а са предметним проширењем износи 264,86 ха. Предложено подручје измене и допуне ПГР – а – друга измена обухвата КО Ваљево у површини од 10,7 ха и део у КО Попучке у површини од 34,9 ха, чиме укупна површина обухвата измене и допуне ПГР – а – друга измена износи 45,6 ха.
Циљ Измене и допуне ПГР – а – друга измена је проширење границе обухвата, којима ће се обухватити део подручја у КО Попучке, ради проширења привредне зоне; стварање неопходних планских услова за проширење привредне зоне, којима се стварају услови за привредни развој града Ваљева; стварање планских основа са правилима уређења и грађења и осталим параметрима за издавање локацијских услова, грађевинских дозвола за реализацију инвестиционих пројеката у циљу привредног развоја града Ваљева; подизање нивоа урбанитета унапређењем инфраструктурне мреже и просторно – физичким обликовањем; разрада смерница и циљева планске документације ширег подручја и утврђивање правила уређења и грађења, као и заштита животне средине.

Градоначелник Ваљева истакао је да је ова тачка дневног реда веома важна, као и да је то један од корака у ходограму, како би се реализовале инвестиције које долазе у наш Град.
„Помињали сте улицу у Привредној зони. Тачно је да радови трају дуже од планираног, али исто тако је тачно да морамо рећи да постоје објективни разлози због чега је продужен рок за изградњу улице. Измештање далековода, изградња канала за одводњавање, то су све ствари које су морале да се ураде да би улица била квалитетно завршена. То је само први корак изградње улице у Привредној зони, јер у наредној години планирамо да изградимо још две нове улице и да Привредну зону комплетно комунално и инфраструктурно опремимо, а такође, мислим да треба нагласити, овај бајпас пут од 5,2 километра, који мислим да у овом тренутку нисмо ни свесни колико значи граду Ваљеву, колико значи новим инвеститорима који долазе, али и нашим домаћим привредницима и колики је бенефит за њих који послују у оквиру Привредне зоне и који ће пословати у оквиру ње, која ће дефинитивно бити центар привредних дешавања у Ваљеву.

Мислим да је јако важно да поменемо и изградњу транспортног гасовода до Приврдне зоне, након тога гасификација, стално причамо и о аерозагађењу, сада имате да видите слику шта све ове нове инвестиције и две нове фабрике доносе граду Ваљеву. Бајпас саобраћајница је изузетно битна, директна веза Привредне зоне са брзом саобраћајницом Иверак – Лајковац. Планирано је да буде завршено до краја следеће године и интезивно се ради на томе. Месецима се ради на томе да дођемо до ове тачке дневног реда и да овај план усвојимо. Морам да кажем да сам изузетно поносан на људе који месецима раде на овоме, је ово је изузетно важна ствар. Ширимо Привредну зону, два нова инвеститора, не памтим да је један град за мање од шест месеци овако две велике стране инвестиције добио, а које ће бити реализоване у наредном периоду“, закључио је градоначелник.