Скупштина града Ваљева усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2021. годину. Планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године из буџета су 3.831.175.769,71 динара, а остварени су у износу 3.894.643.280, 50 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 92.067.596,69 динара, а остварено 189.100.177,31 динара.
Текући приходи износе 3.584.083.840,41 динара. Што се тиче пореских прихода, они су реализовани у износу од 2.562.562.341,57 динара, односно 100,51%. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.904.079.901,07 динара, што чини 49,46 укупно остварених прихода и примања.

Пренета неутрошена средства на рачуну извршења буџета су мања у односу на планирана за износ од 279.305,91 динара, колико је враћено буџету Републике Србије као неутрошена средства од наменских трансфера добијених у ранијим годинама.
Укупни извршени јавни расходи и издаци за 2021. годину износе 3.488.625.812,81 динара, од тога расходи и издаци из средстава буџета града 3.831.175.769,71 динара, а из осталих извора корисника буџета 75.771.512,95 динара.
Руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић је поред горе наведеног, објаснио и реализацију програмских активности.

Жељко Табашевић, Руководилац Одељења за финансије

„Што се тиче 17 програма са свим програмским активностима у 2021. години, они су реализовани у следећим износима:
Становање, урбанизам и просторно планирање реализовано је са 4, 2 милиона, односно са 61,50%, Комуналне делатности – 301,3 милиона, Локални економски развој – 174, 2 милиона, Развој туризма – 24 милиона, Пољопривреда и рурални развој – 88,5 милиона, Заштита животне средине – 144,5 милиона, Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – 314 милиона, Предшколско образовање и васпитање – 480,2 милиона, Основно образовање и васпитање – 149,9 милиона, Средње образовање и васпитање – 75,9 милиона, Социјална и дечија заштита – 183, 5 милиона, Здравствена заштита – 178, 5 милиона, Развој културе и информисања – 174, 9 милиона, Развој спорта и омладине – 195, 1 милион, Опште услуге локалне самоуправе са 841,1 милион, Политички систем локалне самоуправе са 52,7 милиона и Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије са 28, 8 милиона или 71,29%. Саставни део одлуке је и извештај екстерне ревизије за 2021. годину. Могу да кажем да смо имали заиста одличну 2021. годину што се тиче прихода, имамо тенденцију раста из године у годину текућих прихода који и јесу упоредива категорија“, образложио је Табашевић.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је нагласио да је јако битна тенденција раста прихода, јер то отвара могућности за многе ствари.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић

„Заиста храбри тенденција раста прихода у претходне две године и надам се да ће тај тренд наставити и у следећој години. Мислим да је то јако важно и показује много тога. Јако је важно због тога што нам отвара могућности за многе ствари, а многе ствари желимо да урадимо. Што се тиче расходне стране, када се изузму наменска средства, то је неких 92%, ја бих се сложио да је то солидно и да морамо да се потрудимо да тај проценат буде и већи у овој години, али је такође јако важно да се напомене да постоје процедуре неке које морају да се испоштују, а утичу на реализацију многих пројеката и саму реализацију буџета и због тога смо имали преко 200 милиона пренетих неутрошених средстава, али је јако важно напоменути да је то на основу преузетих обавеза и закључених уговора, дакле та средства ће такође бити у потпуности утрошена. Што се тиче наменских средстава, та средства некада и не можете да стигнете да утрошите до краја године, она морају стајати на рачуну. Најбитније од свега је да имамо тренд пораста приходне стране, искључиво је то важно због многих ствари које желимо да урадимо“, закључио је градоначелник Лазар Гојковић.