Одборници у Скупштини града Ваљева, усвојили су данас извештај буџета града Ваљева за период јануар – јун 2021. године. Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.635.313.240,03 динара, а остварени су у износу од 1.914.297.493,71 динара са процентом остварења 52,66%. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.554.345.906,55 динара, а остварени у износу 1.861.423.407,12 динара односно 52,37% од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 80.967.333,48 динара, а остварено 52.874.086,59 динара. Текући приходи (порези, таксе, накнаде) из буџета града реализовани су у износу од 1.680.584.661,63 динара односно са 51,42% у односу на план.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 923.243.782,72 динара, што чини 50,30% укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава. Расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 1.324.341.355,98 динара и реализована су са 37,26% у односу на план, док су средства из осталих извора реализована у износу од 29.037.521,05 динара односно са 35,86% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године износило је 537.082.051,14 динара.
Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић дао је завршну реч о шестомесечном извештају буџета, нако чега је исти усвојен од стране одборника у Скупштини града Ваљева.

„Најпре да појаснимо, овде се говорило о тих 537 милиона , али треба рећи да су то средства за три велика пројекта. То су три веома крупне инвестиције које се уклапају у оних 25 пројеката о којима смо раније говорили, које смо најавили и које ћемо сасвим сигурно и реализовати. Волим увек да нагласим да је јако тешко исправити, покренути и променити многе ствари које су се дешавале и које треба реализовати, али на томе радимо. Мислим да ће ова година показати колико смо енергије, труда, рада, жеље и свега другог уложили и када све ово на чему смо радили буде видно и када будемо презентовали све што смо урадили, волео бих онда да видим, односно не бих волело да будем у кожи оних који потенцирају на томе да се ништа не ради и да ништа не ваља. И тај моменат ће доћи, за неке ствари је потребно време и колико год желели да то иде све брже, не може да иде брже, али је битно да се креће и да иде и да ће све бити урађено. Видим колико вам је тешко због добрих ствари које се у овом граду дешавају. Колико год се трудили да неким грубим и крупним речима овде за овом говорницом покушате то да омаловажите или да у неку руку опструишете, нећете успети у томе. Ово што се дешава не можете зауставити. Ваљево запамтите никада неће изгледати исто, ово ће бити најбоља реализација буџета у односу на претходне године“, истакао је градоначелник и додао да свих 25 пројеката на којима се ради, неки су крупни и раде се уз помоћ државе, док су неки мали, али веома битни.

Градоначелник Ваљева је нагласио да ће милион евра бити уложено у решавање аерозагађења и да ће се угасити котлатрнице на фосилна горива, које су до ове године радиле у граду.
„Град Ваљево је приоритет за изградњу транспортног гасовода, који ће бити изграђен до 2022. године. Разлог су инвеститори са којима смо договорили сарадњу и ови други са којима ћемо надамо се врло брзо то исто урадити инсистирали на довођењу гаса, тако да ће то бити онај највећи и кључ решавања овог вишедеценијског проблема. Дакле, још мало стрпљења, јер знам колико људи са којима радим улажу енергије и заиста мислим да ћете када ово све буде дошло на реализацију моћи да будете поносни на то шта смо успели да урадимо“, рекао је градоначелник.