На Порталу еУправа и ове године је објављена услуга еВртић за Предшколску установу „Милица Ножица“ https://euprava.gov.rs/usluge/5543 .  Позивамо грађане да користе ову електронску услугу за упис деце у Предшколску установу. Осим поједностављеног поступка, значајан аспект ове услуге је и због актуелне епидемиолошке ситуације, како би се смањили контакти и тиме зауставило ширење вируса Корона.

Конкурс за упис деце у Предшколску установу 2021/2022. године се спроводи до 30. 04. 2021. године. Захтев се може поднети и лично у управи ПУ „Милица Ножица“, у Владе Даниловића бр.9, сваког радног дана у времену од 09 до 13 часова.

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак за 2021./2022. годину

Позив за упис деце у Припремно Предшколски Програм за 2021./2022. годину

Електронским пријављивањем деце је поступак поједностављен, јер се захтев може поднети без одласка у Предшколску установу и без прикупљања неопходних доказа, док је Предшколској установи обезбеђен алат за проверу података из захтева.

Спровођење наведене активности предвиђено је као активност број 13 у Плану приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2019–2021. („Стоп бирократији”) који је усвојила Влада Републике Србије.

За радну 2021/2022. годину је предвиђен упис 339 деце. Град Ваљево је планирао 446.610.000 динара за функционисање ПУ “Милица Ножица“.