На данашњој седници Скупштине града Ваљева, усвојена је Одлука о додели награде града Ваљева, која се додељује 20. марта, поводом Дана града.

Др Зорица Јоцић, председник Комисије за доделу награде града Ваљева, образоложила је предлоге награда за највреднија достигнућа у Ваљеву.

I  НАГРАДЕ ЗА НАЈВРЕДНИЈА  ДОСТИГНУЋА  У  ПОЈЕДИНИМ  ОБЛАСТИМА

У области пољопривреде: МАЛИШИ ПАЈКОВИЋУ, пољопривреднику

Малиша Пајковић је млади носилац пољопривредног газдинства, које се налази у селу Котешица, надомак Ваљева. Бави се интензивном сточарском производњом, односно производњом јунећег и свињског меса. У домаћинству живе четири генерације које се дуги низ година баве пољопривредном производњом. Из године у годину, великим радом и улагањима производња се постепено ширила и увећавала и тренутно на територији града Ваљева припада групи већих, ако не и највећих произвођача меса.

Годишње се са газдинства Пајковића овлашћеним кланицама и извозним фармама испоручи око 60000 кг јунећег меса и 46000 кг свињског меса. Ратарска производња на газдинству одвија се на 60 хектара, од тога 15 хектара у власништву, а остатак је закуп земљишта. У структури сетве заступљен је кукуруз за зрно, силажни кукуруз, пшеница, јечам, соја и сејане ливаде. Производњом која за циљ има значајно повећање приноса и смањење трошкова производње, газдинство смањује цену коштања сточне хране, а тиме и цену коштања 1 кг произведеног меса. Газдинство користи саветодавне услуге стручних служби и труди се да из године у годину унапреди агротехнику,  да уведе нове биљне врсте у структури сетве, производи по правилима добре пољопривредне праксе и на тај начин повећа приносе гајених ратарских култура.

У области образовања и васпитања додељују се две награде: КАТАРИНИ ЋОСИЋ И ДРАГАНУ ВИЛОТИЋУ, наставницима разредне наставе и НИКОЛИ САВИЋУ, наставнику Здравствене неге

Катарина Ћосић, рођена у Ваљеву, након завршене средње Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву уписала је Учитељски факултет у Ужицу, где је дипломирала 2001. године, одбранивши рад на тему: „Планирање образовно-васпитног рада у настави физичког васпитања од I до IV разреда основне школе“ и стекла звање професор разредне наставе. Школске 2000/2001. године почела је да ради у „Првој основној школи“ као учитељ на замени у издвојеном одељењу у Златарићу. У тиму учитеља у продуженом боравку ангажована је током школске 2006/2007. године.

Драган Вилотић, рођен у Шапцу. Средњу школу и Педагошку академију завршио је у свом родном граду, а Учитељски факултет у Сомбору. На истом факултету уписао је и специјализацију из области Методика наставе физичког васпитања. Поседује лиценце: инструктор пливања и спасиоца и тренер-учитељ фудбала за млађе категорије. Прво радно место засновао је у Доњем Таору, као издвојеном одељењу ОШ „Милош Марковић“ у Доњим Лесковицама. Школске 1989. године прелази да ради у издвојено одељење ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ у Златарићу, која касније мења назив у „Прва основна школа“. Водио је шаховску  и фудбалску секцију са којима су остварили веома запажене резултате.

Школске 2007. године на предлог Драгана Вилотића отвара се одељење целодневне наставе и од тада почиње тимски рад и успешна сарадња са колегиницом Катарином Ћосић, која траје већ пуних петнаест година. Програм целодневне наставе је облик васпитно-образовне организације који пружа пуно могућности, а једна од њих је преузимање дела задатака који су традиционално припадали породици, посебно ако су оба родитеља запослена.

Учитељи Катарина и Драган у великој мери свој рад са ученицима заснивају на диференцијацији и индивидуализацији, чиме сваког појединца оспособљавају да учи својим темпом и да иде у дубину и ширину онолико колико му најбоље одговара. Управо из тог разлога ученици овог одељења су стални учесници различитих такмичења, који веома добро представљају своју школу на општинским, окружним али и на државним такмичењима. Каћа и Уча, укључујући и њихове ученике, су учитељи који се увек радо одазивају свим културним и спортским манифестацијама које организује школа и град Ваљево. За 15 година заједничког рада, имали су прилику да раде са децом различитих потреба и интересовања. Увек су се успешно и у најкраћем року прилагођавали деци и стварали позитивну атмосферу за рад и развој сваког детета без прављења разлика међу њима. У прилог томе говори и чињеница да се приликом уписа нове генерације, у њиховом одељењу увек тражи место више.

Никола Савић, рођен у Ваљеву где је завршио основне струковне, основне академске и мастер академске студије Здравствене неге, и тренутно је један од најбољих студената на докторским студијама Јавног здравља на Медицинском факултету, Универзитета у Крагујевцу, кao једини који је стекао услов за одбрану усменог докторског испита у својој генерацији.

Приправнички стаж завршио је у Општој болници у Ваљеву, у служби Интензивне неге и у Дому здравља Ваљево — Диспанзеру за здравствену заштиту деце. У Медицинској школи „Др Миша Пантић“ Ваљево запослен је од школске 2014/2015. године, као мастер наставник Здравствене неге, Здравственог васпитања, теорије и вежби из стручних предмета. На Универзитету Сингидунум, Факултету здравствених и пословних студија Ваљево запослен је од академске 2018/2019. године, као наставник вештина, клинички асистент и координатор стручне клиничке праксе.

Добитник је престижног признања Златни знак, за науку и образовање здравственог кадра на нивоу целе Републике Србије. На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, изабран је за научног консултанта у области превенције сексуалног насиља. Својим научним истраживањима представљеним на националном и међународном нивоу, допринео је националној стратегији за превенцију насиља на Платформи Владе Републике Србије „Чувам те“.

Аутор је бројних стручних, научних и истраживачких радова. Један број радова је публикован у научним часописима и представљен на националним и међународним научним скуповима  Аутор је и угледних припрема за наставни час, објављених у публикацији „Час за углед“, издавачке куће Едука у Београду 2019. и 2021. године. Само у 2021. години аутор је у три истраживачке студије од националног значаја (М22) и три истраживачке студије врхунског националног значаја (М51).

У току 2021. године на Универзитету у Марибору представио је рад на тему „Ендогени и егзогени фактори који утичу на здравље адолесцената“. Због свог научног рада, биран је и за гостујућег предавача у области медицинских наука на Универзитету Епирус у Грчкој.

Са својим ученицима, постиже запажене резултате у међународном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Амбасаде Француске и Француског института у Србији на тему „Родна равноправност“. Руководилац је секције Здравствене неге, која се бави здравствено васпитним и превентивним радом. Координатор је Саветовалишта за труднице и породиље у Ваљеву. У току пандемије COVID-19, организовао је и реализовао едукативна предавања, у оквиру првог online саветовалишта за труднице и породиље.

У области стваралаштва и постигнућа ученика и студената додељују се две награде: САРИ ЈАНЕВСКОЈ, ученици и ТИНИ ПЕТРОВИЋ, ученици

Сара Јаневска рођена је у Ваљеву, где и данас живи. Осмогодишње школовање у ОШ „Сестре Илић“ завршила је школске 2020/2021. године као ученик генерације, а наставничко веће ју је изабрало, јер је према Правилнику за избор ученика генерације, на основу својих успеха остварила импозантан број бодова какав није остварен генерацијама уназад. Први разред специјализованог филолошког одељења Ваљевске гимназије уписала је школске 2021/2022. године као првопласирана на ранг листи. Школске 2019/2020. године завршила је Основну Музичку школу „Живорад Грбић“, одсек клавир, са одличним општим успехом, а потом је уписала вокално-инструментални смер и тренутно похађа други разред одсека за соло певање.

Сара је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“ и осам Специјалних диплома Министарства просвете, науке и технолошког развоја за остварене одличне резултате током школовања. Учествовала је у многим ваннаставним активностима и истакла се у раду бројних секција: у еколошкој, новинарској, литерарној, ликовној, драмској, рецитаторској и другим.

Од трећег разреда основне школе учествовала је и освајала награде на Фестивалу дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ у организацији Дечјег Културног центра, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства културе и чак седам њених ауторских клавирских композиција награђено је првим републичким наградама.

Током 2021. године, освојила је прву републичку награду за своју клавирску композицију „Олимп“, треће место на општинском и окружном такмичењу из српског језика. На 63. Државном такмичењу талентованих ученика основних школа из области енглеског језика освојила је треће место на регионалном и друго место на републичком такмичењу, као и специјалну прву републичку награду за квалитет и одбрану истраживачког рада на тему „Ludwig van Beethoven’ s sounds from silence“ из области енглеског језика, коју је самостално осмислила, истражила, написала, презентовала и одбранила пред стручном комисијом. Учествовала је и у снимању документарног филма „BitlVAnia“, где је уживо са својом сестром одсвирала и отпевала своју обраду песме „Penny Lane“ од групе „The Beatles“. У својим композицијама, Сара је показала невероватну зрелост и креативност за свој узраст.

Тина Петровић рођена у Ваљеву, ученица је средње Музичке школе „Живорад Грбић“ Ваљево и чланица Дома културе „Извор“.

Иако је музичку школу уписала са девет година, она виолину свира од своје четврте године, јер потиче из породице у којој се генерацијама уназад негује народна музика. Поред виолине она се бави певањем, креира и компонује нове мелодије, игра у фолклорном ансамблу, свира у оркестру, пева у Дому културе „Извор“ као и у Црквеном хору. Због  високог нивоа знања на пољу солфеђа и теорије музике, она је концерт мајстор камерног гудачког оркестра „Феникс“ и асистент професорке Милене Урошевић у дечјем оркестру Дома културе „Извор“.

Током школовања у Музичкој школи освајале је прве награде републичког и међународног ранга. У току 2021. године освојила је прву награду за вокалног интерпретатора на националном такмичењу СФАСС у организацији Савеза аматера Србије, где је као најмлађи дебитант засенила све познате интерпретаторе. Прву награду на Интернационалним сусретима виолиниста у Новом Саду, на 63. Фестивалу музичких и балетских школа Србије освојила је прву награду – инструмент виолина и на Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије освојила је другу награду – инструмент виолина. Поред бројних репрезентативних резултата она је и „Дупли Вуковац“, која је својим радом, посвећеношћу и истрајношћу пример, али и узор свој, а посебно деци читаве ромске заједнице у граду.

У области науке, иновације и проналазаштва: ДР МИРЈАНИ АНТОНИЈЕВИЋ, постдокторанду ФФ Универзитета у Нотингему, Уједињено Краљевство

Др Мирјана Антонијевић је рођена у Ваљеву 1993. године. Након завршене средње Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву 2012. године, уписала је Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду, одсек магистар фармације. Током студија објавила је два студентска научна рада презентована на Конгресу студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем. Тема којом се тада бавила обухватала је примену компјутерских софтвера са циљем да се стекну додатне информације о начину функционисања серотонинског рецептора што јој је омогућило да дизајнира нове селективне антагонисте овог рецептора. Резултати су објављени у два научна рада.

Након завршетка студија, у периоду од 2017. до 2018. године, радила је као стручни сарадник на Катедри за фармацеутску хемију, Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду. Током 2018. године у оквиру пројекта Euronetrofin  аплицирала је за докторантску позицију на Универзитету у Каену у Француској и од великог броја кандидата, била једини изабрани кандидат. У једном од водећих центара за дизајн лекова и медицинску хемију Француске, током три године бавила се дизајном и синтезом активатора неуротрофинских рецептора. Циљ пројекта био је на првом месту развој једињења, потенцијалних медикамената намењених лечењу неуродегенеративних обољења. Током свог доктората провела је шест месеци на усавршавању у неколико европских лабораторија и учествовала је на многобројним конференцијама где је презентовала свој докторски рад који је више пута био награђиван. Након три године рада, 2011. године успешно је одбранила своју докторску дисертацију под називом „In silico screening and Hit to Lead development of small molecules neurotrophin receptors ligands“. Резултати до којих је дошла током свог доктората представљају иновацију на пољу медицинске хемије и терапије неуродегенеративних болести.

Захваљујући резултатима оствареним током докторских студија, она је тренутно на постдокторским студијама на Фармацеутском факултету, Универзитета у Нотингему, Уједињено Краљевство, који је пети Фармацеутски факултет у свету на Шангајској листи. Област којом се бави јесте синтеза агониста простагландинског ЕП2 рецептора, намењених терапији идиопатске пулмонарне фиброзе, реч је о болести за коју не постоји адекватна терапија. Мирјана је својим трудом, радом и знањем успела да оствари велике резултате и са поносом представи свој град далеко од домовине.

У области медицине и бриге о здрављу додељују се две награде: ДР ДЕЈАНУ ЋЕСАРЕВИЋУ, хирургу специјалисти и примаријусу ДР ЖИВАНИ ВИТОРОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, пулмологу

Др Дејан Ћесаревић рођен је у Ваљеву 1971. године. Завршио средњу Медицинску школу „Др Миша Пантић“, биохемијски смер. Медицински факултет у Београду уписао 1991. године, а дипломирао 1997. године. Исте године почео да ради у Општој болници Ваљево. После стажа, радио на Одељењу дечје хирургије наког чега прелази на Одељење опште хирургије. Као хирург специјалиста ради од 2005. године. Од 2007. године обучен на Институту за онкологију у Београду за малигне туморе дојке. Тренутно је на месту шефа Одељења полуинтензивне неге.

У изузетној каријери проведеној у Здравственом центру Ваљево много пацијената је оперисао веома стручно и успешно, са пуно пажње и посвећености. Огроман допринос и изузетне резултате, као и значајна постигнућа дао је у Одељењу опште хирургије у циљу унапређења здравља становништва, превенцији болести и промоцији здравих стилова живота.

Примаријус др Живана Виторовић Јовановић рођена у селу Дупљај код Ваљева. Након завршене Ваљевске гимназије уписала је Медицински факултет у Београду. У Општој болници Медицинског центра „Др Миша Пантић“ у Ваљеву запослена је од 1979. године. Специјализацију из пнеумофтизиологије завршила је 1985. године, а ужу специјализацију је завршила 1993. године на тему „Ефекат бронходилататског теста на хиперинфлацију плућа“ и стекла звање субспецијалисте пулмолога. Касније по одлуци Министарства здравља Србије додељено јој је и звање примаријус.

Од јануара 1986. године ради у Антитуберкулозном диспанзеру ОБ Ваљево. Учествује у раду већине пулмолошких скупова на државном нивоу и за то време објављује 10 ауторских и 10 коауторских радова у предвиђеним зборницима. У Антитуберкулозном диспанзеру у Лајковцу додатно је радила 11 година почев од 1991. године. Исте године именована је и за лекара у Цивилној заштити Министарства одбране СРЈ, где је свој допринос давала наредних 15 година. У периоду од 2001. до 2003. године била је председник подружнице Српског лекарског друштва у Ваљеву. Шеф Пулмолошког диспанзера била је од 2000. до 2016. године уз рад на Одељењу Пулмологије од 2007. до 2016. године. Допунски радни однос засновала је ДЗ „Хемикал“ у Ваљеву 2015. године, где је и даље запослена након одласка у пензију 2016. године.

У току свог стажа поред редовног усавршавања на конгресима у земљи и иностранству, одржала је бројна едукативна предавања на тему штетности дуванског дима на људско здравље, хроничне опструктивне болести плућа, туберкулозе као и аерозагађености и њене последице на људско здравље.

У области социјалне заштите и хуманитарног рададодељују се две награде: ПРАВОСЛАВНОЈ НАРОДНОЈ ХРИШЋАНСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВАЉЕВО „ВОЗДВИЖЕЊЕ ЧАСНОГ КРСТА“ и ДЕЈАНУ ДРАЈИЋУ, председнику Удружења оболелих од мултипле склерозе Колубарског округа Ваљево

Православна народна хришћанска заједница Ваљево „Воздвижење Часног Крста“основана је 1928. године на личну иницијативу Светог Владике Николаја.  Друштво данас броји преко сто чланова.

Чланови братства редовно учествују у Литургијском животу Покровског Храма, одржавају своје саборовање, организују поклоничка путовања и баве се милосрдним и хуманитарним радом, захваљујући проторејеру-ставрофору Милинку Јовићу и људима великог срца. Посебну пажњу и љубав хришћанска заједница посветила је деци са сметњама у развоју, сиромашним породицама, старачким и болесним домаћинствима на селу и школској деци.

У 2021. години братство је кроз разне акције поделило више врста хуманитарне помоћи за време ванредне ситуације изазване пандемијом вируса Ковид 19 и обишли најсиромашније породице и многе установе у граду Ваљеву, старачка и болесна домаћинства на селу и родитеље деце са сметњама у развоју и увидели која им је подршка потребна. На основу тих потреба спровели су више хуманитарних активности, захваљујући људима из дијаспоре и људима великог срца. Такође су организовали и обезбедили помоћ социјално угроженим породицама за време великих хришћанских празника, обезбедили бесплатан седмодневни камп на Повлену за 30-оро деце из социјално угрожених породица, 307 пакета са животним намирницама, 5500 комада одеће и обуће, пружили помоћ и другим организацијама, помоћ манастирима Пустињи и Ћелијама, породицама деце са сметњама у развоју, школама и издвојеним јединицама, студентима, ђацима и болеснима.

Православна хришћанска заједница милосрдним хуманитарним радом и људима великог срца обезбедила је донације у виду грађевинског материјала и у новцу, да се издвојена јединица ОШ „Здравко Јовановић“ у Бебића Луци адаптира, реконструише и претвори у Едукативни центар „Епископ Милутин“ где ће се спроводити ИНКЛУЗИЈА У ПРИРОДИ, а користиће је деца са сметњама у развоју из разних организација и школа за спортске, едукативне, креативне и православне активности.

Братство кроз свој хуманитарни рад, дуги низ година је присутно у друштвеној заједници и за то су добили највеће признање које им је даровао сада већ блаженопочивши епископ Милутин, одликовање АРХИПАСТИРСКУ ГРАМАТУ за изузетну част и хуманост што су помогли социјално угроженим породицама и породицама деце са сметњама у развоју „Загрљај“ Ваљево.

Дејан Драјић као председник Удружења оболелих од мултипле склерозе Колубарског округа Ваљево спровео је разне пројекте, иницирао и појачао сарадњу са осталим социохуманитарним удружењима и институцијама од значаја. Дао свој лични волонтерски допринос у побољшању целокупног психофизичког стања оболелим корисницима. Реализовао кућне посете тешко покретним корисницима, омогућио коришћење квантне собе и обезбеђивао помоћ у ванредним ситуацијама. У медијима представљао рад Удружења и на тај начин прикупљао донације тешко оболелим од мултипле склерозе. Такође, уз подршку донатора у оквиру локалне заједнице организовао обележавање 20 година постојања Удружења.

У области уметности и културе: ГРАДСКОМ МЕШОВИТОМ ХОРУ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО

Градски мешовити хор „Абрашевић“ постоји од 1984. године, а данас ради у оквиру Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“. За све ове деценије допринео је уметничком, културном и јавном животу града, а и шире.

Хор „Абрашевић је ансамбл који је дао трајан допринос културним садржајима Ваљева и репрезентативно наступа на домаћим и међународним фестивалима и такмичењима, на којима бележи значајне резултате.

Сви чланови хора од његовог настанка до данас, без изузетка, све успехе, своју мотивацију, лепу подстицајну и радну атмосферу, везују за свог диригента проф. Драгана Васиљевића.

Хор данас броји 25 чланова, старосне доби између 18 и 60 година и на свом репертоару има заступљена дела из различитих музичких епоха и разноврсних жанрова.

Златно доба Омладинског мешовитог хора, трајало је од 1986. до 1992. године, о ком сведоче бројна признања и награде, као и монографија, аутора Ане Радојевић, Дејана Ивановића и Мије Стојкановића, издата 2020. године у Ваљеву.

У том периоду је хор освојио пет узастопних златних плакета на Републичкој смотри омладинских хорова у Новом Пазару и проглашен за најуспешнији хор те смотре у њеном тридесетшестогодишњем трајању.

Хор је наступао на разноврсним фестивалима и такмичењима у Словенији (1989. године у Цељу освојио друго место на такмичењу Међународног младинског  певског фестивала), Мађарској (1988. године у Дебрецину освојио треће место на Европском такмичењу – European Grand Prix), Италији, Пољској, Аустрији, Немачкој и Холандији.

Као представник некадашње Југославије 1989. године је учествовао у обележавању 200. годишњице Француске револуције у Марсеју (Француска), где је извео ораториј „Четири годишња доба“ Франца Јозефа Хајдна.

На домаћим фестивалима остваривао је бројне успехе, међу којима су у последњих пет година успеси на Међународном фестивалу „Мокрањчеви дани“ у Неготину, где је хор освојио друго место 2017. и 2019. године.

Под диригентском палицом професора Драгана Васиљевића у хору се негују вредности хорског певања, по којима је наш град дуги низ деценија препознатљив и ван граница наше земље. Кроз хор је прошло много Ваљеваца, међу којима су данас угледна и призната имена у свим сферама јавног живота не само Ваљева, већ и наше земље, али и ван граница Србије!

Хор је у доба пандемије успео да спроведе низ активности које су на најбољи могући начин представиле Ваљево. Након успеха на „Мокрањчевим данима“, свечаним академијама Града Ваљева, Техничке школе, отварању Куће Ненадовића у Бранковини, током 2021. године је одржао континуитет у раду и наступима. Хор је наступио на додели награда Града Ваљева и на Љубиним данима у Бранковини, али најважније је што је један од ретких хорова у Србији који у пандемијској години није престао да ради.

У области чување и неговање традиције ваљевског краја: УДРУЖЕЊУ ЗАВИЧАЈНО БРАТСТВО „МАЛИ КОРАК“ ИЗ ОГЛАЂЕНОВЦА

Завичајно братство „Мали корак“ из Оглађеновца је основано 1997. године са циљем да окупи становнике Оглађеновца и шире околине, који живе ван родног места у земљи и иностранству. Циљ окупљања су сусрети и дружења уз очување традиције села и развој града Ваљева.

Током свог постојања, Удружење је основало бројне манифестације које се одржавају сваке године, са бројем учесника који је стално у порасту. Најпознатије су Туцијада на Балкану – Оглађеновац, Точак у Јаутини, Паунова чесма и Влашић караван. Туцијада на Балкану је 2021. године обележила свој јубилеј, 25 година постојања, а одржава се у Оглађеновцу и по броју посетилаца је на другом месту у Србији. Удружење је уз помоћ мештана уредило запуштени извор у селу Јаутини и Оглађеновцу, чију воду у току лета користе мештани околних села. Манифестација Влашић караван има за циљ да у караванској вожњи посећује верска, културна и историјска места ваљевског краја у вожњи чија је брзина ограничена „Влашић караван-100 километара на дан“.

Поред манифестација, Удружење је основало Фудбалски клуб, пољопривредну задругу и ликовно удружење Мали корак.

Тренутно, Удружење је ангажовано на радове који се односе на подизање споменика јајету и подизању крста.

У циљу подизања споменика јајету, који ће бити и највећи споменик тог типа у свету, стена тешка 30 тона превезена је у Оглађеновац из каменолома у Славковици, и теше се од прошле године. На месту званом Црепана у Оглађеновцу, које је било у растињу, простор је преуређен и родила се иницијатива да се на истом подигне крст од старих осовина.

У области спорта додељују се две награде: ПЛИВАЧКОМ КЛУБУ „ВАЛИС“ и АЛЕКСАНДРУ КОВАЧЕВИЋУ, ватерполисти

Пливачки клуб „Валис“ је и поред тешких услова у каквим се наше друштво налазило у протеклој години, успео да одржи континуитет у тренажно-такмичарском процесу са свим селекцијама.

Као резултат вишегодишњег, преданог и истрајног рада спортиста, стручног штаба и управе клуба, успели су у прошлој години да успешно представе Град Ваљево на највишем, државном нивоу у пливачком спорту.

Пливачи су од краја 2020. године до краја 2021. године освојили 39 медаља на државним првенствима, од тога у сениорској категорији 8 медаља, у јуниорској (старији и млађи јуниори) 25 медаља, кадетској једна медаља и у пионирској категорији пет медаља. Међу ретким спортским колективима су у Србији, а у Ваљеву једини, који су имали највиша спортска достигнућа на државном, највишем нивоу у свим такмичарским категоријама, од пионирске до сениорске.

Све ово је допринело да Пливачки клуб „Валис“ буде најбољи клуб Ваљева по званичним критеријумима категоризације клубова Ваљева за 2021. годину.

Маша Цветковић и Нађа Лазаревић су као чланице репрезентације учествовале на Јуниорском првенству Европе у пливању на отвореним водама, док је Маша Цветковић учествовала као чланица репрезентације на КОМЕН купу и Централноевропском првенству.

Од 2017. године ПК „Валис“ успешно реализује Локални акциони план за децу, кроз програм бесплатне обуке непливача и школе пливања за децу слабијег социјалног статуса, њих 180 укупно.

Крајем годинe, Пливачки савез Централне Србије је изабрао за спортског директора Бранислава Ковачевића, за члана стручног савета Владимира Бошковића и за члана Управног одбора Светомира Цветковића, у знак признања за све што је ПК „Валис“ постигао у претходном периоду.

Александар Ковачевић рођен је 2004. године у Ваљеву. Са седам година почео да тренира пливање али се врло брзо пребацио на ватерполо. Играо је за све селекције Ватерполо клуба „Валис“, а сада је стандардни првотимац истог клуба, који се такмичи у највишем рангу такмичења, Супер лиги Србије. Вишегодишњи је члан свих репрезентативних селекција наше земље.

У 2021. години нашем граду, и нашој земљи, донео је златну медаљу са Европског првенства на Малти за млађе јуниоре, где је био и најбољи стрелац наше репрезентације. Са млађим категоријама се окитио и бројним медаљама на свим такмичењима. На крају 2021. године се нашао на списку сениорске репрезентације Србије, селектора Дејана Савића.

Од значаја је поменути и да је у традиционалном пливању за Часни крст, одржаном ове године на верски празник Богојављење, Александар победио, као и пре две године када је први пут учествовао у овом надметању.

  II  СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

За животно дело: Томиславу Јованчићу, међународном кошаркашком судији

Томислав Јованчић је рођен 1950. године у Ваљеву, где је и завршио основну, нижу музичку, средњу и вишу економску школу. Крајем 1989. године написао је Елаборат о оправданости оснивања Установе за физичку културу, која је основана 1990. године. Као члан Матичне комисије и в.д. директора Установе, предложио је и име „Валис“. На месту директора Установе налазио се дуги низ година, а остатак свог радног ангажовања до пензионисања провео је у Установи, на радном месту референта за спорт.

Као кошаркаш почео је у школи кошарке КК Металац у лето 1962. године. Постаје првотимац од средине сезоне 1966. године, када клуб осваја првенство Србије. Први је капитен и тренер новооснованог клуба Студент (1971/72) када престаје и посвећује се судијском позиву, уз претходно стечену лиценцу тренера. После пет година од стицања судијског звања, дебитовао је на прволигашком „дербију“ Црвена звезда – Партизан, новембра 1977. године. После прве сезоне, са најбољим препорукама 1978. године положио је испит и стекао звање међународног судије ФИБА.  Од тада, током читаве каријере је у групи најбољих судија, са укупно 458 утакмица, редовно присутан, на преко 100 значајних које је преносила телевизија. Више пута проглашаван Судијом године „Златна пиштаљка“.

ФИБА судија био је до 2000. године, национални Инструктор за суђење до 2012. године, комесар ФИБА до 2019. године, члан тренерскке групе за судије ФИБАЕВРОПА од 2006. до 2016. године, члан Техничке комисије ФИБАЕВРОПА од 2006. године до 2010. године а потпредседник Техничке комисије ФИБАЕВРОПА од 2010. године до 2014. године.

Током каријере од 22. године, судио сва европска и клупска такмичења, значајне шампионате и квалификационе турнире националних тимова, у свим важнијим кошаркашким центрима и највећим европским клубовима.

Од 2009. године је на листи Супервизора суђења светске куће ФИБА и учешћем на светским шампионатима. Ангажован је на бројним утакмицама националних селекција и клупских такмичења у надлежности ФИБА ЕВРОПА, присутан и на три европска клупска финала.

Од 2009. год. на листи комесара светске куће ФИБА. Оснивањем ФИБА Лиге шампиона 2017. године, у Женеви добио је звање Техничког делегата за утакмице ове лиге.

Учествовао је на Олимпијским играма у Атланти 1996. године, судио на 7 утакмица и рангиран у првих десет судија.

Као судија, супервизор, комесар и судијски супервизор учествовао је на Светском шампионату за јуниоре 1983.год; Светском шампионату за жене 1990. год; Светском шампионату за јуниорке 1993, 2010. и 2011. године, Светском шампионату за јуниоре 2012. године, као и на бројним европским шампионатима за мушкарце и жене.

Аутор је монографије 40 година Кошаркашког клуба Студент, повремено објављује прилоге о истакнутим спортистима и значајним спортским догађајима у Ваљеву.

За афирмацију Града: АЛЕКСАНДРУ ЊЕГОВАНУ, директору хотела „Омни“

Александар Његован је дипломирани комуниколог и успешни ватерполиста, а садашњи  директор хотела „Омни“ у Ваљеву .

Његов значај за град Ваљево се огледа у томе да је током 2021. године спровео велики број пројеката и догађаја који су допринели медијској промоцији самог града Ваљева. Захваљујући његовом ангажовању град Ваљево су посетиле бројне познате личности из света културе и спорта. На његову иницијативу започели су са радом спортски кампови који имају тенденцију да прерасту у традиционалне кампове, које воде прослављени одбојкаш Вања Грбић и кошаркашица Милица Дабовић. Започео је сарадњу са Рвачким савезом Србије, што је резултирало са припремама кадетске рвачке репрезентације Србије у мушкој конкуренцији и припремама Северне Македоније, Хрватске и Србије у женској конкуренцији, а тренери су били из Бугарске.

Његовим ангажовањем, Ваљево је било место одржавања разних семинара и предавања, међу њима је и семинар иранског тренера др Гхадир Захибија на тему исхрана и тренинга снаге.

Поред спортских кампова организовао је хуманитарну акцију „Тројка из блока“ за помоћ породици Костадиновић из села Пријездић, на коју су се одазвали најистакнутији спортисти, глумци, естрадни уметници, као што су: глумци Милан Васић и Виктор Савић, кошаркаши Дарко Миличић и Новица Величковић, тренер Душко Вујошевић, ватерполиста Игор Милановић и многи други.

Својим активизмом и радом Његован је скренуо велику пажњу на наш град.

Комисија за доделу награде града Ваљева именована је решењем Скупштине града Ваљева 23. 02.2021.године у следећем саставу: председник др Зорица Јоцић, заменик председника др Милан Мирковић, чланови: Иван Илић, Марко Јовановић, др Снежана Мијатовић, Александар Блажић, Саша Миловановић, Снежана Јовановић, Мицко Лепојевић, Слободан Алексић и Зора Бојичић.