На данашњем заседању Скупштине града Ваљева, одборници су усвојили Одлуку о прихватању неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом у јавну својину града Ваљева. Град Ваљево прихвата понуде и прибавља непосредном погодбом неизграђено грађевинско земљиште у јавну својину града Ваљева, по купопродајној цени од 11,25 еура/м2 по средњем званичном курсу НБС на дан исплате.

Катастарске парцеле које су предмет ове Одлуке налазе се уз комплекс грађевинског земљишта који је у јавној својини града Ваљева и једини могући начин прибављања земљишта је прибављање непосредном погодбом, ради формирања грађевинских парцела у складу са важећим планским актима, а у циљу реализације инвестиционог пројекта од значаја за Републику Србију.
У циљу показивања спремности да унапреде међусобне односе, као и јасно искажу намере за реализацију инвестиције у Србији, компанија из Савезне Републике Немачке, Министарство привреде Републике Србије и град Ваљево су потписали Меморандум о сарадњи.
Компанија из Немачке послује у индустрији санитарија и активна је већ 120 година на тржишту, поседује пет погона у четири државе широм света и заинтересована је за изградњу и отварање новог производног погона у Србији, односно за реализацију инвестиционог пројекта који подразумева отварање новог погона за производњу на територији града Ваљева.