На данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојен први ребаланс буџета града Ваљева за 2022. годину, којим су планирани приходи и расходи и пренета неутрошена средства у износу од 4.237.000.000,00 динара средстава буџета града и 73.561.672,03 динара средстава из осталих извора буџетских корисника. Укупна планирана средства тако ће износити 4.310.561.672,03 динара и у односу на основну одлуку о буџету су увећана за 6,64%.
„Највећи део буџета чине текући приходи од пореза, такси и накнада који пристижу у континуитету на буџет града Ваљева и они су планирани у износу од 3.775.000.000,00 динара. Примања од продаје нефинансијске имовине су планирана на 30 милиона и пренета неутрошена средства у износу од 432 милиона динара. Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од 2.129.000.000,00 динара и у односу на основну одлуку увећан је за 82 милиона динара. Приходи од пореза на зараде су планирани у износу од 1.797.000.000 динара, порез на имовину 519.800.000 динара и он је увећан у односу на основну одлуку за 20,8 милиона. У овој групи порез за имовину је и наш најзначајнији изворни приход – порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, односно правна лица и предузетници који не воде пословне књиге и физичка лица и он је планиран у износу од 385 милиона.

Жељко Табашевић, роководилац Одељења за финансије

У оквиру пореза на имовину су и два уступљена прихода – порез на наслеђе и поклон, планиран у износу од 29 милиона и порез на пренос апсолутних права, који је планиран у износу од 105,8 милиона динара. Што се тиче расходне стране у буџету, акценат Министарства је на програмској класификацији буџета.  И овим ребалансом смо планирали 17 програма са свим програмским активностима и утврђеним одговорним лицима за спровођење истих.
Комуналне делатности су увећане за око три милиона динара и у оквиру програма 2, програмска активност инвестиционо одржавање и јавно осветљење је увећана за три милиона, локални економски развој је мањи за 20 милиона, развој туризма мало повећан износ за око 500.000, заштита животне средине је повећана за 11,3 милиона, путна инфраструктура је повећана у односу на основну одлуку за 37 милиона динара. За предшколско образовање и васпитање је највеће повећање од 185 милиона и највећи део се односи на износ од 173 милиона за реконструкцију старе Шесте школе и њену промену намене у објекат предшколске установе. Код основног образовања, износ је увећан за 4 милиона, средње образовање за 800.000, социјална и дечја заштита за три милиона, здравствена заштита је остала на истом нивоу 46,6 милиона. За развој културе и информисања повећан износ за 7 милиона, за развој спорта и омладине је увећан буџет у односну на основну одлуку за један милион и уведена је нова програмска активност, а то је да је планиран износ од један милион динара за Канцеларију за младе.  Код програма опште услуге локалне самоуправе повећан је износ за 16 милиона динара и код програма за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, средства су повећана за 20 милиона динара, тако да укупно планирана средства у овом програму износе 50 милиона динара“, образложио је предлог одлуке о првом ребалансу буџета руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.
Први ребаланс буџета града Ваљева за 2022. годину, чији су предлог данас усвојили одборници у Скупштини града Ваљева, као главни циљ има обезбеђивање довољно средстава за  пренамену старе Шесте школе у два вртића.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је рекао да је за њега лично то најбитнији пројекат у овом тренутку у граду Ваљеву и решавање једног огромног проблема, јер ће листа чекања деце за упис у вртиће бити и већа него прошле године.
„Желим да истакнем оно што је по мени најважније и највеће у овом тренутку, а то је доградња и реконструкција старог објекта Шесте школе, у циљу пренамене у комбиновану дечију установу. На тај начин ћемо обезбедити додатне капцитете и видећемо када се заврши овај конкурс, колико ће тачно деце остати на тој листи чекања и дефинитивно ћемо знати која је то бројка која нам у наредном периоду треба да решимо проблем уписа деце у предшколску установу. Оно што је најбитније и што данас треба са ове Скупштине да буде највећа вест, јесте да ће бити изграђена два нова вртића и да ће тиме готово 90 % бити решена листа чекања у овом тренутку. Упоредно са тим, изузетно добро напредује пројекат који је још пре пар година послат у Америчку амбасаду, за доградњу вртића „Бамби“ и надам се да ћемо врло брзо моћи са ове говорнице да информишемо грађане и кажемо добре вести које се тичу тог пројекта, где би добили додатних, не знамо тачно у овом тренутку, али можда и 150 места.


За мене лично, ово је најбитнији пројекат у мом мандату, колико год мандат буде трајао, а толико ми је то важно, да са друге стране нисам поменуо да тренутно у Ваљеву ничу три фабрике. Не постоји град у Србији у којем се у исто време граде три фабрике. То је 2300 нових радних места и морам да кажем да је то апсолутно шанса за наш буџет, да се из пореза такси и накнада, сутра када те фабрике крену у пуном капацитету да раде и када се запосле радници, да се наш буџет напуни, да стигнемо буџете неких градова који су сличне величине као град Ваљево, а имају далеко веће буџете“, нагласио је градоначелник.

Градоначелник Ваљева је том приликом образложио колико је средстава добијено од стране министарстава за различите пројекте.
„Не постоји ниједан позив било ког министарства, а да се град Ваљево на њега није јавио. Најпре позив Министарства рударства и енергетике, 30 милиона динара за град Ваљево, једини град који је више од нас определио средстава за енергетску ефикасност је Чачак, за 2 милиона динара. Код Министарства заштите животне средине у прошлој години укупно милион евра за четири активности: проширење топловодне мреже и прикључење објеката јавних установа, чишћење дивљих депонија, еко – паркићи и пошумљавање града. И ове године смо за еко – паркиће од Министарства заштите животне средине добили 5,5 милиона динара, добили смо за чишћење дивљих депонија 3.165.000,00 динара, за пошумљавање ове године 4 милиона динара. Два такође важна пројекта код Министарства државне управе и локалне самоуправе смо конкурисали за електронску скупштину и добили средства од 6 милиона динара, конкурисали смо за јединствено управо место, такође добили средства, код УНОПС – а смо конкурисали за зграду социјалног становања и очекујем позитиван одговор сваког дана. Код Министарства пољопривреде, конкурисали смо и ове и прошле године за атарске путеве. Прошле године смо добили 10 милиона динара, ове године ћемо добити 16 милиона динара. Да не причам о Геронтолошком центру, 1 милијарда код Министарства за рад, борачка и социјална питања преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.


Дакле, изузетно пуно новца по различитим основама. Криво ми је што нисмо код Министарства државне управе и локалне самоуправе прошли на конкурсу за унутрашње уређење Дома спорта „Генерал Светомир Ђукић“, али ћемо то уређење урадити из буџета града Ваљева. Били смо пре неколико дана у Министарству за омладину и спорт, такође смо направили добар састанак и очекујем помоћ и подршку за пројекте које се тичу спортске инфраструктуре. То су отприлике средства која су добијена у прошлој и овој години. Наравно нећемо се зауставити на томе, јер се трудимо да не прескочимо ниједан конкурс“, закључио је градоначелник Лазар Гојковић.