Уклања се стари асфалт у делу Улице Вука Караџића од Железничке до Пантићеве, у оквиру прве фазе радова на реконструкцији једне од најважнијих централних градских улица.