Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, на 3. седници одржаној 26.05.2021. године, донео је следећу Наредбу:

1. Налаже се републичким и градским инспекцијама да појачају инспекцијску контролу спровођења прописаних и наложених противепидемијских мера у складу са препорукама Републичког кризног штаба.

2. Налаже се јавним институцијама (здравственим, предшколским и школским установама, републичким и градским институцијама, пословним субјектима и др.) да се  још активније укључе у промоцију вакцинације против COVID 19 oбољења.

На предлог Штаба за ванредне ситуације, градоначелник града Ваљева донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације:

1.Укида се ванредна ситуација на територији града Ваљева проглашена 07. јула 2020. године услед последица елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику града Ваљева“.

На данашњој седници Штаба за ванредне ситуације донет је следећи Закључак:

1.Укида се став 3. у Закључку бр. 112-545/20-04/1 и став 1. у Закључку бр. 112-555/20-04/1, којима се за трошкове сахране лица са територије града Ваљева, која су преминула од последица болести COVID-19, обезбеђује износ од 60.000,00 динара из буџета града Ваљева. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.