Са позиције изградња – реконструкција јавне расвете, за коју је ове године град Ваљево планом комуналне изградње определио 1.000.000 динара, изграђена је јавна расвета пешачког моста преко реке Колубаре у Лимској улици.

Уговорена вредност радова је 558.680,00 динара без пдв – а, а  извођач радова је “Електроволт” д.о.о.

Радове je обишao руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић.