Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину спроводи се у периоду од 3. децембра до 17. децембра 2021. године.
Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност. Иницијативе, предлози, сугестије и коментари за измене и допуне нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину се могу доставити на електронску адресу [email protected], на адресу Град Ваљево, Карађорђева 64, са назнаком „Предлози за измене и дпонуне Нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину“ или се могу предати на писарници Градске управе Ваљево.
Презентација и расправа о предложеном нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, одржаће се у уторак 7. децембра 2021. године у сали Скупштине града Ваљева (први спрат, Улица Карађорђева 64), са почетком у 18 часова.
По окончању јавне расправе, Градска управа Ваљево, Одељење за финансије ће анализирати све примебде, предлоге, сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину и исти објавити на интернет презентацији града Ваљева.