Градско веће донело је одлуку да се Јавна расправа о буџету за 2023. годину спроведе од 4 – 18. новембра 2022. године.

Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину постављен је на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs , а презентација и расправа о предложеном нацрту одржаће се 10. новембра 2022. године у сали Скупштине града Ваљева, са почетком у 18 часова.

Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност, а све иницијативе, предлози, сугестије за измене и допуне нацрта се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу Град Ваљево, Карађорђева бр. 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину“, или се могу предати на писарници Градске управе Ваљева.