Министарство рударства и енергетике расписало је јавни позив јединицама локалне самоуправе да се пријаве за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске ефикасности:

1. унапређење термичког омотача путем појединачних мера: замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;

2. унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела система ефикаснијим системом следећим појединачним мерама: заменом постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или комбиновани грејач), уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач), уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи, опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром, опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили), заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за климатизацију, заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте;

3. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

За меру енергетске ефикасности замена постојећег котла ефикаснијим искључиво се прихвата уградња новог извора топлоте који као гориво користи: дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета); природан гас и течни нафтни гас.

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике проф. др Зорана Михајловић недавно је гостујући у јутарњем програму ТВ Хепи изјавила да ће Локалне самоуправе расписати два јавна позива – један за компаније које ће те послове реализовати, а други у току јула за грађане, да се јаве и замене столарију.

„Оно што је важно је да нема ограничења да ли живите у стамбеној згради или породичној кући, као што неће бити ограничења ни у квадратури. Раније вам је била потребна грађевинска дозвола да би поставили соларне панеле на кров. Сада смо кроз нови закон то поједноставили и упростили процедуру. Потребно је да направите пројектно-техничку документацију и да добијете решење о одобрењу да поставите соларни панел, потом потписујете уговор са локалном дистрибуцијом. План нам је да све буде јасно, кратко и једноставно. На овај начин ем производите зелену енергију, ем кад нисте код куће она се чува за следећи месец, чиме снижавате свој рачун за електричну енергију“, изјавила је Михајловићева.

Грађевински радови појединачних пројеката енергетске санације којима се не утиче на унапређење енергетске ефикасности, односно, који нису део термичког омотача стамбених зграда, породичних кућа и станова, нити обухватају монтажно/демонтажне радове на омотачу и нису део радова на унапређењу термотехничких система, не могу се финансирати средствима Програма. Укупно расположива средства подстицаја Министарства за реализацију Програма износе 54.000.000 динара.

Максимални износ средстава подстицаја који додељује Министарство за финансирање Програма по ЈЛС износи до 100% планираних буџетских средстава ЈЛС за ову намену, а не може бити већи од 10.000.000 динара по ЈЛС.

Средства ЈЛС и средства Министарства рударства и енергетике укупно морају да чине 50% оправданих трошкова појединачне инвестиције, односно грађани су у обавези да плате 50%.

Рок за доставу пријава je најкасније до 21.05.2021. године до 15.00 часова.

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-koji-sprovode-jedinice-lokalne-samouprave