Поводом расписивања јавног позива за учешће крајњих корисника у спрoвођењу мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2022. години, председник Комисије за реализацију мера енергетске санације Виктор Мићић, одржао је данас конференцију за новинаре.

„У претходном периоду комисија је радила на спровођењу јавног позива за избор извођача радова, односно привредних субјеката који учествују у додели и реализацији овог пројекта. Стекли су се услови да се распише јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима, односно домаћинствима. Конкурс званично почиње сутра, 13.10.2022. године и траје закључно са 20.10.2022. године. Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 36.000.000,00 динара, од којих Министарство заштите животне средине обезбеђује 28 милиона динара, а Град Ваљево 7.5 милиона динара. Учешће у суфинансирању од стране локалне самоуправе је 70%, а од стране грађана 30%. Потребно је нагласити да су корисници у обавези да уграде котао до почетка грејне сезоне 2023/2024. године. Дакле, трошак уградње овог котла не иде у суфинансирање, односно корисници су дужни да сами уграде у овом периоду котао“, нагласио је Виктор Мићић, заменик председника Скупштине града Ваљева и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези јавног позива, грађани могу позвати на број телефона: 014/294 – 790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected] .
Конкурсна документација може се од сутра преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације.