На предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, Градско веће донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуланим ложиштима и пралазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева.

Тим поводом, председник Комисије за реализацију мера енергетске санације Виктор Мићић, одржао је данас конференцију за новинаре, како би информисао грађане о актуелном конкурсу.

„У питању је јавни позив за 2023. годину, који је једним делом продужетак јавног позива који је покренут 2022. године. Тачније, Министартво за заштиту животне средине је определило 28, 5 милиона у претходној години за ову меру, Град Ваљево 7,5 милиона, што укупно износи 36 милиона. У првом јавном позиву који се приводи крају и који је у фази завршетка, било је 104 пријаве и нису искоришћена сва средства. Комисија је донела одлуку да настави са реализацијом и распише за ову годину нови јавни позив, односно у овом моменту се расписује јавни позив за привредне субјекте, који су директни корисници субвенција. Јавни позив ће трајати 15 дана, тачније од данашњег дана, закључно са 3. фебруаром 2023. године“, рекао је Мићић.

Председник Комисије ра реализацију мера енергетске санације је нагласио да је принцип финансирања остао исти, тачније да 70% финансира Град и Министарство, док 30% финансира корисник, односно домаћинство.

„Што се тиче самог поступка и реализације ове мере, потребно је нагласити да се након избора појединачних пријава привредних субјеката формира прелиминарна листа и они наравно учествују у овој мери. Дакле, крајњи корисници субвенција су у обавези да после спроведеног избора приведних субјеката изаберу извођача радова, који ће реализовати ову меру и који ће испоручити котао. Такође, битно је нагласити да је остао исти принцип финансирања, односно 70 % финансира Град и Министарство, а 30 % корисник, односно домаћинство, а лимит је 150 хиљада динара, као и прошле године. Дакле, уколико вредност тог котла прелази преко тих 70 % , горња граница коју исплаћује Град кроз меру суфинансирања је 150 хиљада динара. Наравно, након завршетка овог јавног позива и избора привредних субјеката, следи јавни позив за крајње кориснике, односно за домаћинства.

С обзиром на то да смо имали 104 пријављена на првом јавном позиву, дакле негде око 15 милиона је искоришћених средстава, негде око 21 милион остало је на располагању за овај јавни позив, што је по неком прорачуну око 140 нових котлова, уколико се реализује у максималном износу“, поручио је Виктор Мићић.

Текст јавног позива ће изаћи у листу „Напред“, а документација се може преузети на званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.org.rs или лично, на шалтеру 11 у приземљу Градске управе. Додатне информације се могу добити путем броја телефона: 014/294 – 790 или на мејл адресу: [email protected] .