Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације и извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, одржаће се од 15. априла до 14. маја 2022. године, сваког радног дана у зградама локалних самоуправа које су у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда, Ваљева и Лознице, затим градских општина Чукарица, Барајево, Лазаревац и Обреновац, као и општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина, Крупањ и Пожега, као и на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – https://www.mgsi.gov.rs/ и града Ваљева – https://www.valjevo.rs/ .
Јавна презентација планског документа биће одржана 27. априла 2022. године у 12 часова у Великој сали Градске управе Ваљева, док ће јавна седница Комисије за јавни увид бити одржана у среду, 1. јуна 2022. године у 12 часова, такође у Великој сали Градске управе Ваљева.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.