Поред усвајања одлуке о јавном задуживању и првог ребаланса буџета за 2023. годину, одборници Скупштине града Ваљева су на данашњој 30. седници усвојили Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2022. годину. Овом одлуком регулише се ангажовање ревизора за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја, који чине садржај завршног рачуна буџета града Ваљева за 2022. годину. Екстерну ревизију обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Усвојена је прва измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре. За финансирање изградње и одржавања објеката  комуналне инфраструктуре првом изменом Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину опредељена су укупна средства од 1.409.113.660 динара, што је увећано за 202.313.660 динара у односу на првобитни буџет.

„Највећа увећања су за завршетак улица у Привредној зони, потисног цевовода и црпних станица. Остале обавезе су пренете обавезе из претходне године. Слушајући критике у којима се износе сумње на јавне набавке, немогуће је у овом времену наместити јавну набавку од када постоји могућност удруживања. Ако један понуђач не испуњава услове, две, три фирме могу да се удруже и да испуне услове који су потребни за ту јавну набавку. Дакле, не постоји могућност намештања јавне набавке. Грађани Ваљева знају да радимо одговорно свој посао, поштено, наша дела говоре уместо нас! Ми смо у прошлој години у Одељењу за инфраструктуру асфалтирали 22 макадамске улице у граду, 8 км смо урадили градских улица, дечјих вртића, реконструисали улица, поред редовних одржавања“, рекао је Бранко Вуковић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру.

Дата је сагласност на измену и допуну програма пословања и програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана-Ваљево“, „Видрак“, „Полет“. Дата је сагласност на поверавању послова, као и на цене радова за изградњу, пдржавање и реконструкцију објеката јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод-Ваљево“.

Усвојен је програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2023. годину.

Усвојен је Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2023. години.

Покренута је иницијатива за проширење подручја слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева. Проширење слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева има за циљ економски развој града Ваљева, кроз повећање конкурентности града, унапређење пословног амбијента стварањем додатних услова за јачање постојећих и привлачење нових инвестиција, повећања обима производње роба и пружања услуга, запошљавања, трансфера савремених технологија и све друго што води даљем напретку града. С тим у вези, одобрава се покретање ове иницијативе, а на основу достављеног писма о намерама привредног друштва „Хансгрохе“, у коме је исказано интересовање да послује у режиму слободне зоне.

Дата је сагласност на Статут  Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“.

У склопу кадровских питања, најважнија решења су разрешење досадашњег директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Агроразвој-ваљевске долине“ Драгутина Кузмановића и именовање Горана Марјановића, инжењера пољопривреде за сточарство, дугогодишњег радника овог предузећа. Поред овог предузећа, измењени су чланови управног одбора „Архива“, као и чланова школских одбора, надзорних одбора установа и јавних предузећа.

Данашња седница Скупштине града Ваљева је одржана по новом пословнику, којим је уведен електронски систем пријаве и одјаве одборника, као и електронско гласање.