ЈКП “Водовод Ваљево” је током прошле године добио више захтева грађана Попучака за довођење градске водоводне мреже до њихових домаћинстава. У тим разговорима грађани су навели да је дошло до загађења њихових бунара те и изнелии своје вид‌јење разлога загађења .

Управо њихове разлоге ЈКП  “Водовод Ваљево”навело је у информацији достављеној медијима. ЈКП “Водовод Ваљево” прихвата одговорност што у достављеној информацији за медије није наведен извор, односно начин како је  “Водовод Ваљево” дошао до сазнања.

Сходно наведеним чињеницама, неумесно је тумачење да ЈКП  “Водовод Ваљево” и Град Ваљево било шта како је речено „признају“ везано за узроке загађења бунара. Насупрот у јавности изнетој тврдњи стоји и чињеница да ЈКП  “Водовод Ваљево” и актуелна градска власт не стоје и не могу се довести у везу са било каквим истражним радњама, нарочито ако  се зна и јавности је доступна информација да је дозволе и сагласности издала претходна владајуће гарнитура. 

ЈКП “Водовод Ваљево” и Град Ваљево, истине ради, признају следеће: Изашли смо у сусрет захтеву грађана, изградили смо водоводну мрежу, до потрошача на сеоском подручју довели смо градску воду високог квалитета.   

ЈКП  “Водовод Ваљево” истовремено није учесник на предстојећим изборима као одборнички кандидат,  као што је  то случај са  појединим лицима која су на друштвеним мрежама дала тумачење наше информације. Али без обзира на то, апелујемо на исте да у дневно политичке сврхе не користе ЈКП  “Водовод Ваљево” који је сервис свих грађана Ваљева  без обзира на њихова политичка опредељења, а право на воду загарантовано је Резолуцијом Генералне скупштине УН 64/292.

 Иван Филиповић,  директор ЈКП  “Водовод Ваљево”