На јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева, презентован је буџетски план за 2023. годину.

Предлог Нацрта Одлуке о буџету су представили руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић и градоначелник Ваљева Лазар Гојковић.

Поред грађана, расправи су присуствовали заменик градоначелника, заменик председника Скупштине Града, заменик начелника Градске управе, као и руководиоци Одељења у Градској управи.

На почетку јавне расправе, руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, представио је најважнији финансијски документ. Према представљеном Нацрту предлога, укупна јавна средства за наредну годину износе 4.640.233.000,00. Текући приходи су планирани у износу од 4.168.205.000,00; порез на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.383.487.000,00; порез на имовину 563.000.000.00; порез на добра и услуге 276.340.000,00; донације и трансфери 424.341.000,00; други приходи 472.037.000,00; меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.000.000,00 и примања од нефинансијске имовине 40.900.000,00 динара.

Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки.

Становање, урбанизам и просторно планирање у износу од 10.000.000; комуналне делатности 555.600.000; локални економски развој 102.500.000; развој туризма 59.080.000; пољопривреда и рурални развој 122.346.000; заштита животне средине 113.400.000; организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 776.100.000; предшколско васпитање 750.620.000; основно образовање 236.105.000; средње образовање 105.345.400; социјална и дечја заштита 291.346.806; здравствена заштита 34.400.000; развој културе 299.188.714; развој спорта и омладине 297.680.000; опште услуге локалне самуоправе 772.476.760; локална самоуправа 55.839.000 и енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 58.186.920 динара.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић, говорио је о предвиђеним капиталним пројектима за 2023. годину.

“С обзиром на то да је буџет планиран за реализација великог броја инвестиционих пројеката који ће унапредити живот наших грађана и поправити услове живота, истовремено је и социјални, јер је планирано значајно улагање и пружање финансијске подршке најосетљивијим категориајма становништва. Што се тиче капиталних пројеката, за изградњу водоводне мреже у Жабарима опредељено је  10.000.000,00 динара, за иградњу резервоара и црпне станице у Жабарима 15.000.000,00 динара. За изградњу паркинга на Дивчибарама опредељено је 30.000.000,00, изградњу кишне и фекалне канализационе мреже 40.000.000,00 динара. Настављамо са изградњом дечијих игралишта, 26 нових дечијих игралишта, дакле настављамо оно што смо радили и плус још неколико спортских тераена у одређеним месним заједницама, за то смо опрделили 21.000.000,00 динара.

За изградњу црне станице у Бујачићу смо определили 5.000.000,00 динара. За реконструкцију и пренамену ОШ “Милован Глишић” у комбиновану дечију установу смо определили 140.000.000,00 динара, док смо за реконструкцију објекта пијаце 80.000.000,00 динара. Определили смо 81 милион за Привредну зону, а за комплетно опремање ће нам требати  549.730.082.5о динара. Добра ствар је да имамо спремне пројекте, морамо конкурисати код свих министарстава како би обезбедили средства да завршимо Привредну зону и да инсвеститори који заршавају своје фабрике, а то су Бизерба и Хансгрохе могу несметано да почну да раде. Укупно опредељена средства за изградњу објекта  за социјално становање  у оквиру пројекта “Мој нови дом – побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву“ износе 117.760.000,00 динара. Веома важно, за зграду  приватног депоа архивске грађе је издвојено 18.000.000,00 динара. Што се тиче УФК “Валис”, прва фаза завршетка унутрашње реконструкције Дома спорта “Генерал Светомир Ђукић” биће завршена у току недеље, тачније у понедељак, определили смо средства у буџету да следеће године урадимо другу фазу и да комплетно завршимо и то ће бити један леп објекат који ће користити сви Ваљевци”, поручио је градоначелник Гојковић.

Најчешћа питања грађана биле су теме везане за пољопривреду, путну инфрастртуктуру, изградњу канализационе мреже у деловима где је нема, тема аерозагађења и грађанских предлога како решити овај проблем и ово су само неке од тема о којима су дискутовали грађани на јавној расправи.

Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину објављен је на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs , а а све иницијативе, предлози, сугестије за измене и допуне нацрта се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу Град Ваљево, Карађорђева бр. 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину“, или се могу предати на писарници Градске управе Ваљева.