Због снимања серије „Што се боре мисли моје“ од понедељка 1. новембра до четвртка 4. новембра, у делу Бирчанинове, од Улице Вука Караџића до Улице Милована Глишића, биће утврђен привремени режим саобраћаја.

Забрањује се саобраћај у делу Улице Бирчанинова, од Улице Вука Караџића до Улице Милована Глишића за потребе снимања серије

01.11.2021. у периоду од 11.00 до 23.00 часа

02.11.2021. у периоду од 13.00 до 01.00 час

03.11.2021. у периоду од 13.00 до 01.00 час

04.11.2021. у периоду од 13.00 до 23.00 часа.

Дозвољава се саобраћај пешака и возила станара у наведеном периоду  у ставу 2.  у интервалима до 15 минута у Улици Бирчанинова, од раскрснице са Улицом Вука Караџића до раскрснице са Улицом Милована Глишића, за потребе снимања серије, уз асистенцију саобраћајне полиције.

Забрањује се паркирање на делу паркиралишта код бензинске пумпе „НИС“ на 22 паркинг места који је парапелан са улицом која иде поред бензинске станице дуж леве стране паркиралишта уз саобраћајницу поред Бензинске пумпе за потребе паркирања возила екипе серије од дана 01.11.2021. до 04.11.2021. године.

Одобрава се филмској продукцији „БОМБОНА“ д.о.о. из Београда, Улица Стојана Новаковића  бр.2, да се за потребе снимања серије својим возилима може кретати делом Улице Бирчанинова, од Улице Вука Караџића до Улице Милована Глишића и у истом делу заустављати и паркирати возила независно од саобраћајне сигнализације за забрану саобраћаја у оба смера, заустављања и паркирања, уколико је обезбеђен слободан пролаз у ширини од најмање 3,5 метра у периоду од дана 01.11.2021. до 04.11.2021. године.