На данашњој седници Градског већа, утврђен је предлог Закључка о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2022. годину. Годишњим програмом се утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава.

Донето је Решење о давању сагласности на статут Народног музеја Ваљево, а разматрани су и извештаји о раду за 2021. годину Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“.

Утврђен је предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Ваљева у 2022. години. Јавни позив ће бити објављен на интернет страници града Ваљева.

Утврђен је коефицијент за обрачун и исплату плате заменика начелника Градске управе града Ваљева и донето је решење о образовању Жалбене комисије града Ваљева.
Разматрана су три решења Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.
Градског веће прихватило је Одлуку о избору директних корисника – привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.