Заменик председника Скупштине града Ваљева и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације Виктор Мићић, одржао је данас конференцију за новинаре, на којој је обавестио грађане о актуелним јавним позивима за побољшање енергетске ефикасности.

„Градско веће је формирало Комисију за реализацију мера енергетске санације 27. маја 2022. године, са задатком да припреми конкурсну документацију за привредне субјекте и домаћинстава, односно стамбене заједнице, што подразумева јавне позиве, обрасце за пријаву и слично. Задаци су да се јавни позиви огласе и да се донесе пратећа документација, наравно, све мора бити јавно и транспарентно, односно мора бити оглашено на огласној табли и званичној интернет страници града Ваљева.

Локална самоуправа је ове године аплицирала код Министарства рударства и енергетике за средства енергетске санације, а локална самоуправа је буџетом за 2022. годину предвидела 30 милиона динара за унапређење енергетске ефикасности, кроз Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Преко Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности добила је такође 30 милиона динара. Дакле, укупна средства за реализацију програма износе 60 милиона динара“, нагласио је Виктор Мићић.

У току је Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова за осам расписаних мера и за те мере је опредељено 40 милиона динара.
Председник Комисије за реализацију мера енергетске санације Виктор Мићић је подсетио да суфинансирање износи 50% од предрачунске вредности, односно 50% плаћа грађанин, а 50% се суфинансира од средстава локалне самоуправе и Министарства за рударство и енергетику.
За све додатне информације и обавештења у вези овог Јавног позива, грађани могу позвати на број телефона 014/294 – 790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected] .
Према речима Виктора Мићића, Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима. Комисија је у претходном периоду у више наврата заседала и радила на доношењу коначне листе привредних субјеката који ће вршити и учествовати у овим мерама.

Такође, председник Комисије за реализацију мера енергетске санације обавестио је да је у току и Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуланим ложиштима и пралазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2022. години.
„Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 36.000.000,00 динара, од којих Министарство заштите животне средине обезбеђује 28 милиона динара, а Град Ваљево 7.5 милиона динара. Учешће у суфинансирањеу од стране локалне самоуправе је 70%, а од стране грађана 30%“, рекао је Мићић.
За све додатне информације и обавештења у вези овог Јавног позива, грађани могу позвати на исти број телефона: 014/294 – 790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected] .
Конкурсна документација за јавне позиве може се преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске управе Ваљева.