Данас је одржана 38. седница Скупштине града Ваљева, а одборници су на разматрању имали програме пословања јавних предузећа и установа културе у Ваљеву.

Усвојени су програми пословања јавно-комуналних предузећа „Видрак“, „Водовод“ и „Топлана“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ и РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб за 2024. годину, као и програми коришћења субвенција из буџета града Ваљева за ову годину јавно-комуналних предузећа „Видрак“ и „Топлана“, ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ и РЕЦ „Еко – Тамнава“ Уб.

Такође, одборници су усвојили годишње програме ЈКП „Видрак“ за 2024. годину и то: управљања комуналним отпадом, обављања делатности зоохигијене, управљања јавним паркиралиштима, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивању и одржавања јавних зелених површина.

Одборници су усвојили предлог Решења о давању сагласности на програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у овој години, као и предлог Решења о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга за 2024. годину ЈКП „Топлана“.

Усвојени су програми рада Туристичке организације Ваљево и „Агроразвоја – ваљевске долине“ за 2024. годину, након чега је усвојен предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама производа и услуга „Агроразвоја – ваљевске долине“, предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за ову годину, као и предлог Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.

Разлози за доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за ову годину су утврђивање намене и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју града Ваљева. Град Ваљево издваја значајна средства за пољопривреду и спроводи дугорочну и стабилну аграрну политику. Током претходних година, из буџета града Ваљева су обезбеђивана средства за субвенције у пољопривреди, које је на стотине домаћинстава користило, а које су помогле у развоју примарне производње у пољопривреди, јер су пољопривредни произвођачи добијали одређена бесповратна средства зависно од вредности инвестиције у воћарству, сточарству и ратарству.

Усвојен је предлог Решења о давању сагласности на годишњи план рада за 2023/2024. годину ПУ „Милица Ножица“ Ваљево и Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево за ову годину.

Усвојени су програми рада Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“ за 2024. годину.

Усвојен је годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2024. годину, План заштите и спасавања града Ваљева, као и програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2024. години.

Усвојена је измена Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева кат. парцела 6877/1 и 2018/3, обе КО Ваљево.