Чланови Градског већа прихватили су деветомесечни Извештај о извршењу буџета града Ваљева за 2022. годину.
Руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, образложио је поменути извештај буџета града Ваљева, за период од 1. јануара до 30. септембара 2022. године.

Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије

„Ово је други извештајни период, јануар – септембар 2022. године. У овом периоду, укупна јавна средства на приходној страни буџета реализовала су се у износу од 3.417.913.165,73 динара или 75,58 % у односу на планиране. Текући приходи и приходи од донација које пристижу у континуитету, за првих девет месеци реализовани су у износу од 2.855.391.786,75 или 72,59 % у односу на планиране. Најзначајнији приход јесте порез на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.588.918.793.05 или 74,35 у односу на планиране. Порез на имовину, за првих девет месеци је реализован у износу од 410.288.174.12 или 73,36 %.

Што се тиче расходне стране буџета, укупна јавна средства за првих девет месеци су реализована у износу од 2.825.111.066,39 или 62, 47% у односу на планиране“, појаснио је Табашевић.

Такође, на данашњој седници је прихваћен и програм јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину. Јавна расправа се спроводи од 4 – 18. новембра 2022. године. Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину ће бити постављен на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs , а презентација и расправа о предложеном нацрту одржаће се 10. новембра 2022. године у сали Скупштине града Ваљева, са почетком у 18 часова. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност, а све иницијативе, предлози, сугестије за измене и допуне нацрта се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу Град Ваљево, Карађорђева бр. 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину“, или се могу предати на писарници Градске управе Ваљева.

Укупна јавна средства планирана нацртом о буџету града Ваљева за 2023. годину износе 4.640.233.000,00. Текући приходи су планирани у износу од 4.106.100.000,00, порез на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.383.487.000,00, док су укупна средства са расходовне стране планирана у износу од 4.640.233.000,00.

Утврђено је решење у коме се поништавају локацијски услови за изградњу пословног објекта апартманског типа на кат. парцели број 887/8 КО Дивчибаре. Приговор на локацијске услове поднео је Републички урбанистички инспектор Одељења Републичке урбанистичке инспекције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у коме се наводи да локацијски услови нису издати у складу са Изменама и допунама Плана генералне регулације за туристичко место Дивчибаре. Увидом у стручно мишљење Комисије за планове града Ваљева, утврђено је да је комисија поводом основаности навода садржаних у приговору предложила да надлежни орган усвоји приговор урбанистичког инспектора и доносе решење о поништавању локацијских услова.

Прихваћено је решење о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева.