На иницијативу Савета за миграције града Ваљева и Асоцијације коoрдинатора за ромска питања, основан је Тим за подршку породицама у ризику града Ваљева, уз подршку УНДП-а, а у оквиру пројекта ,, Јачање националних и локалних система за подршку делотворној друштвено – економској интеграцији повратника на Западном Балкану”.

Тим за подршку породици у ризику града Ваљева је пилот пројекат који је представљен данас, а кроз њега је пружена подршка на терену породицама повратника и породицама који живе у јако тешким условима.

Данашњем представљању пилот пројекта присуствовали су представници Савета за миграције града Ваљева, члан Градског већа задужен за социјална питања Марко Јевтић и Никола Пантелић из кабинета градоначелника града Ваљева. Такође, Тим чине стручњаци из области запошљавања, здраствене заштите, образовања и социјалне заштите, а рад Тима се огледао кроз континуирано пружање свеобухватне подршке за породице у ризику кроз саветовање, медијацију у запошљавању, образовању, здраственој и социјалној заштити, у трајању од пет месеци.

На данашњем представљању пилот пројекта је речено да је мапирано десет породица. Поред тога, Тим за подршку породици у ризику  града Ваљева је пружио индиректну подршку 80 корисника у складу са њиховим потребама, на тај начин допринео већем укључивању повратника и угрожених породица у друштвене токове и тиме унапредио квалитет и одрживост интегративних социјалних услуга које се пружају грађанима и грађанкама на локалном нивоу.