У вези са наводима из текста под називом „Против Малише Пајковића подигнута оптужница, а он награђен највећим признањем Ваљева“ из интернет новина „Колубарске“,  Комисија за доделу награде града Ваљева обавештава јавност да је у потпуности поступила у складу са Одлуком о додели награде града Ваљево („Службени гласник града Ваљева“, број 1/17 и 3/21). Пре свега, то значи да је Комисија бирала све кандидате на основу предлога који су достављени у писаној форми са образложењем и подацима о кандидату и делу или резултату и области за коју се кандидат предлаже.

Као и у свим другим областима, тако и у области пољопривреде избор Комисије је извршен на основу постављених стручних критеријума из члана 4. Одлуке који гласи: „у области пољопривреде за изузетан рад и допринос развоју пољопривреде“. Малиша Пајковић је предложен управо по наведеном критеријуму изузетног рада и доприноса развоју пољопривреде.

Комисија нема надлежност, нити могућност увида и процене личних аспеката живота предложених појединаца или група. Такође, Комисија нема овлашћење, нити могућност увида у било какве процесе који су у надлежности тужилаштва или судова.

У конкретном случају Малише Пајковића, Комисија је предложила овог кандидата искључиво на основу његових резултата у области пољопривреде. Подсећамо да је Одлуку о додели награде града Ваљева донела Скупштина града Ваљева на седници одржаној 11. марта 2022. године. Сви одборници Скупштине града су имали могућност да изнесу своје мишљење и сазнања и да изаберу или не изаберу предложене кандидате, па и Малишу Пајковића. Скупштина града Ваљева коју чини 51 одборник власти и опозиције је једногласно изабрала Малишу Пајковића за доделу награде града Ваљева у области пољопривреде.

У вези са наводима из текста да против Малише Пајковића није потврђена оптужница, Комисија наглашава да нема право да ради посао надлежних органа, тј. да било коме суди или пресуђује. Свој део посла, предлог кандидата из области пољопривреде, Комисија је урадила на најбољи могући начин процењујући достигнућа и резултате у области пољопривреде.

Председник

Комисије за доделу награде града Ваљевa

Др Зорица Јоцић